Serveis comercials externs

L’externalització de serveis i tasques és un model cada vegada més implantat en la gestió empresarial , i per descomptat , el sector turístic no és aliè a aquest model .

L’oferta turística s’incrementa i diversifica any rere any , i més amb la incorporació de la oferta on line.

Això fa que les Estrategies comercials més tradicionals: trucades de presentació i captació de clients, visites, seguiment i accions de fidelització siguin juntament amb les estratègies de marketing on line tasques que no es poden deixar de costat.

Justament al contrari, totes dues ben combinades asseguren l’éxit

ACCIONS COMERCIALS OFF LINE + MARKETING ON LINE

Estratègia basada en externelitzar tasques comercials

L’experiència i la cartera de clients ens dona avantatges

Una proposta amb avantatges

 

La nostre proposta es delegar la gestió del mercat geogràfic de Catalunya i d’una sèrie de segments d’aquest mercat en un equip extern, el que suposa una sèrie d’avantatges :

 


 • Presència contínua en el mercat català per a visites comercials , trucades i seguiment als potencials clients.


 • Coneixement del mercat . L’ experiència en la comercialització d’empreses i serveis en el Sector Turístic ens ha donat un ampli coneixement de les empreses i les persones amb presa de decisió .


 • Continuïtat en la gestió . La continuïtat en les gestions comercials està directament relacionada amb la seva eficàcia .S’evita així la interrupció de les accions planificades, la pèrdua de contactes i la manca de seguiment .


 • Millora en la previsió de despeses doncs hi ha un estalvi en costos directes de personal.

   


Un estudi a fons

 

Per preparar el pla d’acció comercial s’ha de determinar:

 


 • Anàlisis del producte o empresa el qual hem de comercialitzar. Investigar i detectar situació acutal amb històrics de vendes i determinar objectiu que es vol aconseguir.


 • Anàlisis de la cartera de clients, fent investigació de mercat mitjançant enquestes i valoració del producte per saber quines eines i punts forts hem d’utilizar per captar nous clients i fidelitzar els que ja tenim.

 • Saber mitjançant un analisis històric i comparant la capacitat de venta del producte o empresa, l’objectiu , el qual es basarà en aconseguir mitjançant el revenue management incrementar les vendes.


 • Determinar si es vol Implementar mitjançant el benchmarking les millores en els processos i activitats del negoci, a travès de la medició , comparació i adaptació de les millors pràctiques en el sector del producte pel qual treballem.

 • Rapports i informes comercials puntuals per part de Carbonell Xaus al client per anar valorant i analitzant les accions que es van portant a terme.


Un estudi a fons

Quin producte,empresa o servei tens?

En fem un estudi i ens hi posem a treballar.